spacer spacer
innofocus
spacer
spacer spacer spacer

Luc Lammens, licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (KUL), met specialisatie in Internationaal zakenwezen.
Hij is consultant voor innovatieve, start-up bedrijven en groeibedrijven.
Hij is actief in Corporate Spin Out bedrijven en spin-offs van de Universiteit Antwerpen.
Daarnaast vervult hij specifieke financiële missies en begeleidt technologie transfer projecten.
Hij levert een actieve bijdrage tot het Beleid van Intellectuele Eigendomsrechten van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
Voorheen was hij 10 jaar actief in Janssen Pharmaceutica, voornamelijk als financieel analyst voor licentie-akkoorden. Hij was tevens verantwoordelijk voor financiële contracten en rapportering van diverse “sales & marketing” afdelingen.
Daarvoor maakte hij deel uit van de Business Development groep van de Belgisch-Chinese Joint Venutre : Xian-Janssen.
Hij startte zijn carrière bij een Europese suikertrader (Tiense Suikerraffinaderij – Südzucker) en een groot Londens tradingbedrijf (E.D. & F. Man).
Hij staat in voor diverse ondernemersinitiatieven die de creatie en groei van KMO’s bevorderen.
Hij is lid van de Raad van Bestuur van diverse bedrijven.

Hij is auteur van de boeken Business Plan, Financieel Plan en Verdien Risicokapitaal.

Christ’l Verleyen is Licentiaat in de Rechten (K.U.Leuven) en Master in Intellectuele Eigendomsrecht. 
Zij is advocaat aan de balie van Brussel en Brugge.  Sinds 2003 is zij actief in de internationale handel en intellectueel eigendomsrecht. Haar ervaring heeft zij opgebouwd aan de hand van concrete cases waarbij zij actief was in internationale juridische kantoren en technology ventures.

BUSINESS PARTNER

Christian Cappelle is Licenciaat in de Rechten (K.U.Leuven), Licenciaat-Doctorandus in Administratie en Management (U.C.L) en MBA (University of Chicago). 

Na zijn studies, is hij beginnen werken bij de Shell groep in België en Nederland waar hij verschillende functies, voornamelijk in financiën en marketing, uitgeoefend heeft.  In zijn laatste functie was hij Senior Oil Products Representative en Financieel Directeur voor België en Luxemburg.  Hij was bestuurder van Belgian Shell n.v., Shell Luxembourgeoise s.a., Distrigas n.v. en joint ventures. 

Sinds 2000 adviseert en begeleidt hij start-ups, jonge ondernemers en kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) op het vlak van algemeen en financieel management en werkt hij samen met de technologie-overdracht organisaties van universiteiten.
Recente projecten omvatten de begeleiding van ondernemers, het opstellen van diagnoses en het verbeteren van de rentabiliteit van KMO’s, het opstellen van ondernemings- en financiële plannen, de oprichting van het Vives zaaikapitaalfonds en het financieel beheer van het IT Partners risicokapitaalfonds, de waardering van ondernemingen (o.a. voor een openbaar uitkoopbod), de evaluatie van de financiële behoeften en de onderhandelingen met investeerders en financiële instellingen, de implementatie van cash planning en budgetteringsystemen, de onderhandelingen in het kader van de koop en verkoop van ondernemingen.
Hij is erkend bedrijfsadviseur in Vlaanderen en Wallonië.

top