spacer spacer
innofocus
spacer
spacer spacer spacer

IP COMMercialisatie

Tech transfer management

  • Strategie met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (IPR)
  • Intellectuele Eigendomsrechten policy (document)

Licentiëringsproces

  • Stappenplan: stapsgewijze benadering met de daarbij horende legale documenten
  • Partner identificatie
  • Onderhandelingsproces 

Commercialisatie

  • Intellectuele eigendomsrechten vertalen in financiële en bedrijfsobjectieven
  • Strategie van intellectuele eigendomsrechten in relatie brengen tot bedrijfs- en financiële planning

 

terug I top

Business plan
IP Commercialisatie
Project Management
Business link met AziŽ
Venture Capital