spacer spacer
innofocus
spacer
spacer spacer spacer

Geachte mevrouw
Geachte heer,

Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking getreden. Eigenlijk verandert er voor ons niet veel vermits Innofocus steeds zorgzaam omging en omgaat met uw gegevens en uw persoonlijke data steeds sterk beveiligd en beheerd worden.
In deze context willen wij toch even uw aandacht vestigen op volgende:

· Cookie policy
Onze cookie policy is eigenlijk vrij eenvoudig: wij zijn principieel tegen cookies en dus gebruiken wij er ook geen op onze websites.

· Gegevens worden niet gedeeld
Uw gegevens werden en worden niet aan derden doorgegeven. Zie hiervoor ook onze ‘Privacy beleid’.

· Privacy beleid
Ons Privacy beleid vindt u in bijlage. Belangrijk is te vermelden dat wij geen andere gegevens van u bijhouden dan die gegevens die u ons verstrekt in het kader van het inschrijven of aankopen van onze producten of diensten. Deze gegevens worden ook alleen in die context gebruikt.

· Gebruiksvoorwaarden
Ook onze Gebruiksvoorwaarden vindt u hierbij eveneens terug.